Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory
cookies

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov.

 

Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
 • pre zapamätanie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerajú, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktoré nemajú záujem.

Ďalšie informácie k súborom cookies nájdete napr. tu.

Zásady používania súborov cookies

Aké súbory cookie
používame

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „Session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „Persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookie tretej strany“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkov na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

Vydavatel / Názov cookie Typ

AdWords Trackingové, Remarketingové

Facebook Trackingové, Remarketingové

GoogleAnalytics Analytické,Ttrackingové

Zásady používania súborov cookies

Ako odmietnuť používanie
súborov cookies

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov GDPR

Správca, teda Flow House, s. r. o., IČO: 17393698, sídlom třída Míru 92, 530 02, Pardubice, týmto v súlade s ustanovením č. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016-679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • Vaše osobné údaje je naša spoločnosť oprávnená spracovávať bez Vášho súhlasu podľa č.6 Nariadenia, pretože ich spracovávame:
  • a) pre potreby plnenia zmluvných povinností (zmluvy), pokiaľ nebudú potrebné osobné údaje poskytnuté, nemôže dôjsť k uzavretiu príslušnej zmluvy, resp. by sme Vám nemohli naše služby vôbec poskytnúť,
  • b) na plnenie našich zákonných povinností (napr.: poskytovanie povinných údajov orgánom štátnej správy, povinná archivácia účtovných dokladov atď.
  • c) a tiež z dôvodov oprávnených záujmov našej spoločnosti ako je tzv. konvenčný priamy marketing a posielanie obchodných správ našim zákazníkom ohľadom nami predávaného tovaru, predchádzaniu podvodom a/alebo ochrana pred zneužitím nami poskytovaných služieb,
 • osobnými údajmi sú: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa, podľa zvoleného spôsobu platby aj číslo bankového účtu,
 • údaje sa poskytujú na dobu, než dôjde k naplneniu účelu, pre ktorý boli poskytnuté, najviac na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia, po tejto dobe budú Vaše údaje vymazané,
 • dôvodom poskytnutia Vašich osobných údajov je:
  • o Váš záujem o poskytovanie služieb spoločnosti, najmä za účelom plnenia našich služieb, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • o ďalej sú osobné údaje poskytované tiež za účelom zasielania našich marketingových a obchodných správ – k zasielaniu týchto správ dochádza iba formou tzv. priameho marketingu, ku ktorému nepotrebujeme Váš súhlas,
 • pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k zakázanému automatizovanému rozhodovaniu, ani k zakázanému automatickému individuálnemu rozhodovaniu na základe profilovania, ktoré by malo pre Vás akékoľvek právne účinky, alebo sa Vás obdobne významným spôsobom dotýkalo,
 • Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracované zmluvnými partnermi Správcu, ktorí zaisťujú pre Vás v súčinnosti so Správcom služby spoločnosti, resp. služby spojené s príslušnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená medzi Správcom a Vami ako subjektom údajov. Týmito spracovateľmi sú externí poskytovatelia IT služieb a prípadne účtovných služieb,
 • nemáme v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje tretej krajine, medzinárodnej organizácií alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám,
 • máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (pokiaľ sa spracovanie osobných údajov opiera o jeho súhlas), a to jeho doručením Správcovi na adresu jeho sídla alebo emailový kontakt info@flowhouse.cz
 • prijímanie našich marketingových alebo obchodných správ môžete tiež odmietnuť pomocou k tomu určenému odkazu v emaile s touto správou,
 • ďalej máte právo požadovať od nás prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením,
 • a na koniec máte tiež právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak prebieha na účely oprávnených záujmov (tzv. konvenčný priamy marketing a zasielanie obchodných správ, predchádzanie podvodom a/alebo ochrana pred zneužitím nami poskytovaných služieb),
 • pre informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo pre uplatnenie Vašich práv, prosím, v prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť (Správcu) buď písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo na tento email: info@flowhouse.cz